30 септембар 2016 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.
Детаљније →

Вести...


Усвојена Одлука надзорног одбора о расподели добити
  Усвојена Одлука надзорног одбора о расподели добити
понедеља, 26 септембар 2016

Другог дана заседања треће седнице Скупштине града Лесковца одржаној 23.9.2016. године усвојена је Oдлука надзорног одбора о расподели добити ЈКП Водовод Лесковац. На основу члана 45. Статута ЈКП Водовод Лесковац, Надзорни одбор ЈКП Водовод Лесковац је на седници одржаној 13.7.2016. ...

Детаљније →

Усвојена Одлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
  Усвојена Одлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
петак, 23 септембар 2016

На трећој седници Скупштине града Лесковца одржаној 22.9.2016. године донета је Oдлука о усклађивању oдлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима. Основне измене односе се на испуњење услова за избор директора и члановa Надзорног одбора као ...

Детаљније →

Редовно одржавање бране Барје
  Редовно одржавање бране Барје
уторак, 20 септембар 2016

Tоком 2016. године ЈВП Србијаводе је на брани Барје извела радове на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава. Очишћене су бујичне преграде, саниран је кров на водозахватној кули и улазној грађевини. Такође је саниран и стављен у функцију ...

Детаљније →

Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
  Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
уторак, 13 септембар 2016

На 6. седници Градског већа града Лесковца одржаној 13.9.2016. године усвојен је предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима. Циљ доношења ове одлуке је поред усклађивања Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац ...

Детаљније →

Остале вести