Вести...


Назад на Вести

четвртак, 19. јул 2018

Радови у улици Владимирa Назорa


    Улица Владимир Назор је још једна улица у којој ЈКП Водовод преко 
кредита КфВ банке врши реконструкцију водоводне мреже.
 	Пројектом је предвиђена изградња нове водоводне мреже дуж целе улице у 
дужини од 180м. Постојећа мрежа је изграђена крајем шездесетих година. 
Једним делом је неадекватног профила и материјала (поцинкована 5/4 цола) 
у другом делу је од материјала на коме је евидентиран већи број кварова 
и једним делом водоводна мрежа пролази кроз приватне парцеле. Све су то 
били разлози зашто се ова улица нашла на списку улица у којима треба 
извршити реконструкцију водоводне мреже.
	У овој улици је регистровано 22 прикључка на водоводну мрежу, што је 
око стотинак потрошача.
    Нова водоводна мрежа је предвиђена од полиетилена фи 110 која ће 
задовољити све потребе становништва за здравом пијаћом водом као и 
потребе за противпожарном заштитом.
    Вредност ове инвестиције је око 3 400 000,00 динара.
Назад на Вести