ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Jавна набавка у отвореном поступку 33/18 - Набавка добара: Доставно возило
Jавна набавка мале вредности 34/18 – Хидраулични чекић за грађевинску машину
Jавна набавка мале вредности 30/18 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 32/18 - Набавка добара: Xемикалије за прераду воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 31/18 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка мале вредности 29/18 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 28/18 - Хемикалије за лаборарторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 18/18 - ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 25/18 - Набавка добара: Гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске радне машине
Jавна набавка мале вредности 27/18 - Набавка радова: Санација кровова на објектима
Jавна набавка мале вредности 24/18 - Набавка радова: Поплочавање управне зграде
Jавна набавка мале вредности 26/18 - Набавка добара: Грађевински агрегати
Jавна набавка мале вредности 23/18 - Набавка добара: Електро-материјал
Jавна набавка мале вредности 22/18 - Набавка добара: Електро-опрема
Jавна набавка мале вредности 21/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 17/18 - Набавка радова: Изградња северног крака водосистема Барје, IV фаза
Jавна набавка мале вредности 20/18 - Услуге: Осигурања од аутоодговорности и осигурања возила и радних машина
Jавна набавка мале вредности 19/18 - Набавка  добара: Рачунари, рачунарска опрема и софтвер (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 15/18 - Услуге: Сервисирање утопних и муљних-фекалних пумпи (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 16/18 - Набавка добара: Фекалне утопне пумпе
Jавна набавка мале вредности 12/18 - Услуге: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама).
Jавна набавка мале вредности 14/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 13/18 - Набавка добaра: Муљне пумпе
Jавна набавка мале вредности 09/18 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 10/18 - Услуге: Осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 11/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 06/18 - Набавка услуга: Сервис и одржавање путничких возила
Jавна набавка мале вредности 08/18 - Услуге: Осигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/18 - Услуге: Анализe вода
Jавна набавка мале вредности 05/18 - Набавка добра: Гуме, акумулатори и остали делови за путничка и теретна возила
Јавна набавка мале вредности 04/18 - Израда КТП-а за нову водоводну мрежу - ˮсеверни водовод”
Jавна набавка мале вредности 03/18 - Набавка услуга: Превоз радника
Jавна набавка мале вредности 02/18 - Набавка добра: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 01/18 - Набавка добра: Електрична енергија
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности по партијама 27/17 - Ресторани
Jавна набавка мале вредности 28/17 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 26/17 - Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 25/17 - Набавка услуга осигурања возила и радних машина
Јавна набавка мале вредности 24/17 - Набавка добара: Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 (Поновљени поступак) - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (партија 3/ течни кисеоник)
Jавна набавка мале вредности 23/17 - Набавка добара: Угаљ
Jавна набавка мале вредности 21/17 - Набавка добара: Канцеларијски материјал (по партијама)
Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 - Набавка добра: Хемикалије за процес производње воде (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 19/17 - Набавка радова: Израда улазног портала
Јавна набавка мале вредности 14/17 - Набавка добра: Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло (по партијама)
Јавна набавка мале вредности 18/17 - Набавка добра: Aгрегати (грађевински материјал)
Јавна набавка мале вредности 15/17 - Јавне чесме
Јавна набавка мале вредности 16/17 - Услуге осигурања од аутоодговорности
Јавна набавка мале вредности 12/17 - Набавка добра: Електро материјал
Јавна набавка мале вредности 11/17 - Набавка добра: Електро опрема
Jавна набавка мале вредности 13/17 - Израда пројектне документације за резервоар Печењевце
Jавна набавка мале вредности 17/17 - Изградња северног крака водосистема Барје, III фаза
Jавна набавка мале вредности 06/17 - Набавка добра: Компјутери и опрема са програмима (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду (по партијама)
Jавна набавка мале вредности 10/17 - Набавка услуга: Kолективно осигурање радника
Jавна набавка мале вредности 05/17 - Набавка услуга: Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 07/17 - Набавка добара: ХТЗ средства заштите на раду
Jавна набавка мале вредности 09/17 - Набавка радова: Поправка улица након поправке кварова
Jавна набавка мале вредности 04/17 - Анализа воде
Jавна набавка мале вредности 02/17 - Набавка услуг: превоз радника
Jавна набавка у отвореном поступку 03/17 - Набавка добра: електрична енергија
Jавна набавка мале вредности 01/17 - Израда КТП-а за блок улица 3
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Jавна набавка мале вредности 39/16 - Набавка добара: Уља и мазива
Jавна набавка мале вредности 38/16 - Грађевински материјал
Jавна набавка у отвореном поступку 37/16 - Набавка добра – Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Jавна набавка мале вредности 36/16 - Набавка добара – Резервни делови за возила
Jавна набавка мале вредности 35/16 - Набавка добара – Гориво
Jавна набавка у отвореном поступку 34/16 - Набавка добра – Tечни хлор и натријум хипохлорите
Jавна набавка мале вредности 33/16 - Осигурање возила и радних машина мреже
Jавна набавка мале вредности 32/16 - Јавне чесме
Jавна набавка мале вредности 30/16 - Поплочавање зграда
Jавна набавка мале вредности 31/16 - Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - II фаза
Jавна набавка мале вредности 29/16 - Набавка добра – угаљ
Jавна набавка мале вредности 26/16 - Oсигурање имовине
Jавна набавка мале вредности 28/16 - Постављање крова на згради одељења одржавања водоводне мреже
Jавна набавка мале вредности 27/16 - Израда фасаде на лабораторији за оверу водомера
Jавна набавка мале вредности 23/16 - Уређење просторија управне зграде
Jавна набавка мале вредности 22/16 - Канцеларијски материјал 
Jавна набавка мале вредности 25/16 - Хемикалије за процес производње воде
Jавна набавка мале вредности 24/16 - Хемикалије за лабораторију и лабораторијско стакло
Jавна набавка мале вредности 20/16 - Ресторани, Ресторан са националном кухињом – партија I
Jавна набавка мале вредности 21/16 - Агрегати (Грађевински материјал)
Jавна набавка мале вредности 18/16 - Поплочавање улазног дела и степеништа управне зграде
Jавна набавка мале вредности 19/16 – Изградња северног крака водосистема Барје, II фаза
Jавна набавка мале вредности 17/16 – Осигурање од аутоодговорности
Jавна набавка мале вредности 06/16 – ХТЗ опрема
Jавна набавка мале вредности 13/16 – Електро опрема и материјал
Jавна набавка мале вредности 15/16 – Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - I фаза, поновљени поступак
Jавна набавка мале вредности 11/16 – Поправка улица након поправке кварова – поновљени поступак
Јавна набавка мале вредности 12/16
Јавна набавка мале вредности 10/16 - Kолективно осигурање радника
Јавна набавка мале вредности 08/16
Јавна набавка мале вредности 02/16
Јавна набавка мале вредности 09/16
Јавна набавка мале вредности 07/16
Јавна набавка мале вредности 04/16
Јавна набавка мале вредности 03/16
Јавна набавка у отвореном поступку ЈН 01/16

[Врх странице]