Инвестиције

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ" У 2016. ГОДИНИ

Радови које ЈВП „Србијаводе“ планира да изведе или су већ реализовани током 2016 године на брани „Барје“.

Врста радова/услуга Вредност радова/услуга
по програму пословања
Уговорена вредност
радова/улуга
Извођач радова/услуга
Брана "Барје"
Редовно одржавање водних објеката за заташтиту од пополава
4.333.404,00 Дин.
4.333.404,41 Дин.
ЈКП Водовод Лесковац
Санација крова на водозахватној кули и улазној грађевини
1.680.000,00 Дин.
1.678.295,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Посебни радови на редовном одржавању брана
1.448.160,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Санација одводног канала томпсоновог прелива
450.000,00 Дин.
Замена прозора на објекту командне зграде
117.000,00 Дин.
140.400,00 Дин.
Кран инжењеринг Књажевац
Брана "Барје"
Техничко осматрање високих брана
742.800,00 Дин.
742.800,00 Дин.
Институт за водопривреду
"Јарослав Черни"
УКУПНО:
8.321.364,00 Дин.
7.344.899,41 Дин.