Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 05/18
Набавка добра: Гуме, акумулатори и остали делови за путничка и теретна возила
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke