Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 08/19
Набавка добара: Акумулатори и резервни делови за возила из возног парка (по партијама).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke