Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 15/16
Асфалтирање саобраћајнице и платоа на старом постојењу - I фаза, поновљени поступак.
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Назад на Javne nabavke