Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 17/18
Набавка радова: Изградња северног крака водосистема Барје, IV фаза
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke