Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 19/18
Набавка добара: Рачунари, рачунарска опрема и софтвер (по партијама)
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke