Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 20/18
Услуге: Осигурања од аутоодговорности и осигурања возила и радних машина
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke