Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 22/17 (Поновљени поступак)
Набавка добра – Хемикалије за процес производње воде (партија 3/ течни кисеоник)
Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Назад на Javne nabavke