Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 24/18
Набавка радова: Поплочавање управне зграде
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke