Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 25/18
Набавка добара: Гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске радне машине (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke