Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 27/18
Набавка радова: Санација кровова на објектима
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke