Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 33/18
Набавка добара: Доставно возило
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Назад на Javne nabavke