Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 37/16
Набавка добра – водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Назад на Javne nabavke