Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 38/18
Набавка услуга: Сервис и одржавање теретних возила и грађевинских радних машина (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење обустави поступка
Обавештење о захљученом уговору (партија 5)

Назад на Javne nabavke