Вести...


Назад на Вести

четвртак, 8. септембар 2022

Успешно отклоњена хаварија на главном потисном цевоводу Ø 900


ЈКП Водовод Лесковац је у оквиру своје делатности, дана 07.09.2022. извршио извођење радова на санацији хаварије на главном потисном цевоводу Ø900. Имајући у виду велики значај цевовода, који снабдева град Лесковац и 38 насељених места здравом пијаћом водом из акумулације „Барје“ уз максимално ангажовање стручних лица из Сектора техничких послова и Сектора прераде воде, у најкраћем могућем року заврена је санација, без прекида у водоснабдевању града Лесковца.
Ова интервенција је захтевала набавку материјала из иностранства имајући у виду да се ради о специфичном цевоводу од полиестра профила Ø900 који се не производи у нашој земљи за мале количине, као и потребан спојни материјал набављен из иностранства који се такође, код нас не поизводи, јер се ретко употребљава на нашем тржишту.
Пре покретања поступка санације, сачињен је план и динамика поправке хаварија, при чему су сва лица у систему добила задатке из своје надлежности. Императив је био да се крајње брзо и ефикасно изврши поправка, без прекида у водоснабдевању.
ЈКП Водовод је обезбедио и три цистерне са водом као превентиву, које су биле на располагању грађанима, уколико би дошло до пада притиска на рубим зонама.
На поправци хаварије, ангажовани су врсни водоинсталатери, електричари, манипулативни радници, предвођени искусним одговорним и стручним лицима, затим неопходна механизација, опрема, алат, агрегат, како би се постигла максимална синхронзизација радова и водоводни систем од постројења за прераду воде „Горина“ до главног резервоара у систему „Рударе“ ставио под контролу.
Становништво је путем средстава јавног информисања, 24 часова пре почетка радова, обавештено о активностима на главном потисном цевоводу, којом прилико смо апеловали да корисници захвате воду дан раније за основне животне потребе, да сви привредни субјекти прилагоде процес производње новонасталим околностима на дан најављеног искључења воде као и да се вода троши наменски само за основне потребе на дан искључења, без заливања башти, а све у циљу максималне превенције у случају да се јаве проблеми приликом поправке.
Међутим, захављујући брзој интервенцији на санацији хаварије, становништво је имали уредно водонсбдевање.
Ово је још једна интервенција на поправци врло значајног цевовода за град Лексовац, којом приликом се захваљујемо свим грађанима на разумевању и поштовању апела који смо упутили путем медија.
Назад на Вести