Вести...


Назад на Вести

уторак, 19 април 2016

У ТОКУ ИЗГРАДЊА „СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА“


ЈКП „Водовод“ Лесковац отпочео је изградњу „Северног водовода“ који има за циљ да снабдева потрошаче северно од града Лесковца здравом пијаћом водом из водосистема „Барје“.

Изградњом главног довода омогућиће се повезивање будућих разводних мрежа у 12 насеља (Живково, Печењевце, Рагојнски Чифлук, Брејановце, Липовица, Чекмин, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање), чиме ће се трајно решити проблем водоснабдевања здравом пијаћом водом. Укупан број становника у свих 12 насеља је око 12 000.

Становници ових насеља користили су воду за пиће из бунара и природних извора.

ЈКП „Водовод“ Лесковац је инвеститор изградње водоводне мреже од Зелене зоне до Живкова, укупне дужине 8015 метара. За ову деоницу, обезбеђена су финансијска средства преко КфW банке, а извођач радова је корпорација Телекомуникација Блаце и САДЕ (партнер).

Вредност ове инвестиције по пројекту је скоро 110. 000. 000 динара. Радови на изградњи су отпочели и положено је око 430 метара цевовода.

„Водовод“ Лесковац је инвеститор и пројекта изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице, дужине 6 700 метара. Укупна инвестиција по пројектној документацији за изградњу водоводне мреже од Живкова до Липовице је око 115.000.000 динара.

Наиме, „Водовод“ је од Министарства пољопривреде и заштите животне средине обезбеди финансијска средства у износу од 20.000.000 динара за реализацију прве фазе пројекта укупне дужине 2.180 метара. На основу окончане ситуације, укупна вредност изведених радова износи 16 800 000 динара.

У овој години ово јавно-комунално предузеће је према Министарству пољопривреде и заштите животне средине конкурусало за доданих 6. 000. 000 динара за наставак изградње водоводне мреже на деоници Живково-Липовица. И према речима директорке Косаре Илић, очекује се позитиван одговор.

Назад на Вести