Вести...


Назад на Вести

уторак, 21. јуни 2016

НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА


Планом и програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је и улица Булевар ослобођења. Како у овој улици постоје различити материјали и профили, реконструкцијом је ЈКП Водовод планирао замену делова који су од азбест цементних цеви-салонита, профила фи 250 са цевоводом од дуктилног лива профила фи 400.

Планирана дужина за реконструкцију је 652 м. и то од укупне дужине Булевара од 1021 м од раскрснице са ул.28.марта до ул. Јужноморавских бригада.

Прва деоница је од ул.28.марта до ул. Николе Скобаљића и њена дужин је 250 м. А друга деоница је од ул.Масариков трг до ул. Ивана Милутиновића и њена дужина је 400м.

Уградњом најсавременијег водоводног материјала у самом центру града, стичу се услови за трајно уређење и отклања се опасност од хаварисјких ископа који нарушавају изглед и уређеност града.

Паралелно са главним транспортним цевоводом од дуктилног лива профила фи 400, гради се и секундарна мрежа ХДПЕ фи 110 од полиетилена високе густине, која служи за прикључење потрошача.

С друге стране, проширењем профила цеви од досадашњег фи 250 на фи 400, побољшава се хидраулична пропусност водоводне мреже и обезбеђује уједначени притисак,а самим тим и квалитетније и сигурније снабдевање потрошача основном животном намирницом-водом. Вредност инвестиције на Булевару особођења је 32 640 309,00 дин.

Назад на Вести