Вести...


Назад на Вести

петак, 28 јули 2017

Отпочела реконструкција у Божидара Величковића


У ул. Божидара Величковића изабран је извођач радова Телекомуникација Блаце. Радови се изводе на траси дужине 875m профила Ø 110 и 80m профила Ø63 за стамбени прилаз. Одабране су цеви од тврдог полиетилена - ХДПЕ високе густине ПЕ 100 за радни притисак од 10 бара. Цеви су у складу са европским нормама чији квалитет гарантује да ће и после 50 година цеви трпети исто напрезање.

Испоштована је законска регулатива у погледу постављања противпожарних подземних хидраната на траси цевовода Због великог броја кварова на водоводним инсталацијама и старости мреже око 45 година улица је саму себе кандидовала да уђе у ред приоритетних улица за реконструкцију мреже. Корисници превезани на водоводну мрежу неће више имати честе прекиде у водоснабдевању због интервенције наше службе за одржавање мреже на терену при санирању кварова.

Све време док траје извођење радова, стара водоводна мрежа биће у функцији и грађани ће имати уредно снабдевање водом. Паралелно са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже изводиће се прикључци за домаћинства према техничким нормативима. Сваки прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком о водоводу и канализацији и сваки ће се решавати посебно у складу са фактичким стањем на терену. Вредност инвестиције је 15.000.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 45 дана. По главном пројекту привремене саобраћајне сигнализације предвиђено једелимично затварање улице, при чему ће бити омогућен саобраћај и приступ возилима за власнике објеката у тој улици.

Назад на Вести