Вести...


Назад на Вести

понедељак, 31. јули 2017

Наставак изградње северног крака водовода


У току је извођење радова на изградњи главног потисног цевовода Ø315 на деоници од Живкова до Липовице, укупне дужине 1000м.
Укупна вредност инвестиције је 8.935.620,00 динара. На основу спроведених јавних набавки изабран је извођач радова предузеће “ПОСЛОВНОСТ” из Ниша.
Пројекат се финансира са 50% из сопствених средстава водовода а преосталих 50% донира Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
Циљ пројекта је наставак изградње главног северног крака регионалног водосистема Барје, који ће заједно са планираним реезервоаром у Печењевцу представљати здраву основу за даљу изградњу разводних мрежа у 11 насеља северно од града Лесковца. По Плану и програму пословања Водовод је ове године уложио пола милиона динара за израду пројектне документације за резервоар у Печењевцу и главни довод дужине 1600м од потисног цевовода до резервоара. Пројектовање је у току.
Подсетимо да је од 2015. године за изградњу северног крака, водовод је уложио 147.245.000,00 динара, град 18.148.000,00 динара и Министарство пољопривреде и заштите животне средине 10.850.000,00 динара.
На траси цевовода у дужини од 1000м, предвиђен је сифонски прелаз за пролаз испод потока Шараница укупне дужине 56м. Одабране су цеви од тврдог полиетилена - HDPE високе густине PЕ 100 за радни притисак од 10 бара. Цеви су у складу са европским нормама чији квалитет гарантује да ће и после 50 година цеви трпети исто напрезање.
Време извођења је 60 календарских дана.
Назад на Вести