Вести...


Назад на Вести

среда, 2. август 2017

Реконструкција водоводне мреже у улици Лепше Стаменковић


У циљу обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача и смањења губитака воде у систему отпочели су радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Лепше Стаменковић. Пројекат финансира немачка KfW Банка, при чему ЈКП Водовод учествује са 70% враћања кредита а 30% је грант.
На основу спроведених јавних набавки изабран је извођач радова Wetrikom из Београда. Радови се изводе на траси дужине 1280m профила Ø 110 и 175m профила Ø63 за два стамбена прилаза. Одабране су цеви од тврдог полиетилена за радни притисак од 10 бара.
Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1965 године и према подацима за последњих 10 година регистровано је 110 кварова.
Корисници превезани на водоводну мрежу више неће имати честе прекиде у водоснабдевању због интервенције наше службе за одржавање мреже на терену при санирању кварова.
Вредност инвестиције је 28 300 000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 90 календарских дана.
Све време док траје извођење радова, стара водовдна мрежа биће у функцији и грађани неће имати прекиде у водоснабдевању. Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже изводиће се прикључци који морају да буде усклађен са важећом Одлуком о водоводу и канализацији и сваки ће се рашавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Назад на Вести