Вести...


Назад на Вести

уторак, 29. август 2017

Округли сто водовода Србије у лесковачком водоводу


Данас су се у лесковачком водоводу, као домаћину, окупили водоводи Србије са најозбијнијим темама. У оргнизацији Удружења водовода и канализације Србије и Удружења технологије воде и санитарног инжењерства постављени су многобројни изазови у виду прекобројно запосених, кредитне задужености, застареле опреме, механизације, недовољно стручних кадрова, ниских цена услуга које не покривају трошкове предузећа. Предузећа за водоснабдевање се суочавају са угрожавањем изворишта, различитим тарифама за разлиите категорије потрошача, немогућношћу наплате дуговања од социјално угрожених који не примају субвенције, затим од предузећа која су у ликвидацији, реструктуирању.
Обавеза водовода је да буду озбиљни партнери у свим преговорима који се тичу водоснабедвања, власничког односа у предузећу, прихватања неусловних сеоских мрежа над којима је наплата воде скоро немогућа мисија, зато што мрежа пролази кроз приватне парцеле. Водоводи морају да буду питани и да гласно говоре о томе ко све чињењем и нечињењем угрожава систем и да ли неплаћањем одређена категорија која себе представља као социјалу дестабилизује водоснабдевања вишемилионским дуговањем.
Колико је могуће померање граница, а колико је заправо најважније одабрати место за живот поред квалитетног изворишта, је велики знак питања. Сви расположиви подаци о његовим евентуалним мањкавостима, заправо служе статистици, зато што је немогуће померити границе у квалитативном смислу. Удружења водовода могу помоћи за давање упоредних прегледа, могуће је пратити дешавања са протоком времена, утицај климатских и људских фактора на квалитет изворишта.
Али, пре свега удружења се морају изборити за здрав основ за одрживо снабдевање квалитетном водом кроз правну регулативу, економско оснаживање предузећа тржишним приступом, рационално запошљавање, наплату својих услуга.
Иако је потрошња воде директно пропорционална наплати и финансијском јачању, потребно је да се вода штеди. Она је потребна поколењима. Вода нема алтернативу. Зато је свака ера, ера борбе за сваку њену кап.
Назад на Вести