Вести...


Назад на Вести

среда, 11. октобар 2017

Додела Октобарске награде


Поводом 11.октобра, празника Града Лесковца, додељена су признања најзаслужнијима за изузетна достинућа и успехе. Јавно комунално предузеће Водовод из Лесковца добило је похвалу за изузетан допринос унапређењу услова водоснабдевања града и друствено одговорно пословање.
Подвучено је да је ово предузеће за веома кратак период сустигло исплату заосталих зарада, тако да се оне данас редовно исплаћују. Реконструисана је водоводна мрежа у преко 50 улица за само пар година. Пословање је транспарентно, руковођење одговорно, а контакти са грађанима свакодневни. Подигнут је ниво пружених услуга по квалитету садржаја, брзине и односа. Свест о важности ове делатности је паралелно подигнута и код корисника, и код запослених, али и код свих релевантних чиниоца друштва, чиме се најдитректније доприноси очувању водосистема, заштити животне средине, а тиме и стандарду грађана. Одрживо управљање, одлучивање у корист будућности грађана, јесу одлике овог реорганизованог предузећа које броји преко 300 запослених.
Назад на Вести