Вести...


Назад на Вести

среда, 18. октобар 2017

Реконструкција водоводне мреже у Белановцу


Систем „Западни водовод“ обухвата водоснабдевање 7 насеља западно од града Лесковца са укупно 2100 становника по последњем попису, и то насеља Подримце, Каштавар, Душаново, Петровац, Карађорђевац, Белановце и Миланово. Од прошле године, становници се снабдевају водом из водосистема Барје захваљујући инвестицији коју смо реализовали преко кредитне линије KWF банке, када је уложено 630 000 евра за реконструкцију главног потисног цевовода од резервоара у Винарцу до прекидних комора Белановце и Миланово, затим изградња нових прекидних комора, уградња нових пумпи у оквиру црпне станице Винарце и изградња Система за повишење притиска како би се вода из водосистема Барје довела до потрошача. Овом реконструкцијом је главни потисни цевовод обновљен али остаје проблем дотрајалих разводних водоводних мрежа по насељеним местима. Из тих разлога је водовод ове године наставио реконструкцију преко кредитне линије KWF банке дела разводне водоводне мреже у насељеном месту Белановцу, укупне дужине 1665м. Уграђују се цеви од тврдог полиетилена профила 160. Укупна вредност инвестиције је 17 300 000,00 динара .

Радове изводи фирма Телекомуникација из Блаца.

Постојећа водоводна мрежа у систему западни водовод је укупне дужине 78км, а изведена је пре скоро 40 година и па је подложна великом броју кварова. Само у 2016. години било је 486 регистрованих кварова који су успешно санирани. Траса цевовода пролази кроз неприступачан терен, шуму те су интервенције на терену отежане. Такође у летњим месецима имамо проблем са ненамеским трошењем воде за пиће, када корисници масовно троше воду на заливање својих башта, повртњака и воћњака. Повећана потрошња воде доводи до пада притиска најудаљнијих и највиших потрошача који врло често немају воду у послеподневним и касним вечерњим часовима. Користимо ову прилику да апелујемо на свест грађана да је вода за пиће драгоцема животна намерница, чија је производња и прерада веома скупа те је треба наменски трошити.

Назад на Вести