Вести...


Назад на Вести

четвртак, 02. новембар 2017

Реконструкција у Влајковој


Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.
Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 50 календарских дана. Корисници превезани на водоводну мрежу више неће имати честе прекиде у водоснабдевању због интервенције наше службе за одржавање мреже на терену при санирању кварова. Радови се изводе на траси дужине 792m, при чему се уграђује тврди полиетилен профила Ø 110 за радни притисак од 10 бара.
Назад на Вести