Вести...


Назад на Вести

уторак, 27. март 2018

Вежба поступања у случају акцидента са опасним материјама


На фабрици воде у Горини одржана је заједничка вежба припадника МУП-а, Ватрогасно-спасилачке чете Лесковац и упошљеника ЈКП Водовода Лесковац.
Тактичка вежбе предвиђена “Планом заштите од удеса”, имала је за циљ проверу спремности, мобилности и стручне оспособљености радника Ватрогасно спасилачке чете Лесковац и упошљеника фабрике воде у Горини, на санирању акцидента са опасним материјама.
ЈКП Водовод Лесковац је у циљу безбедног и несметаног рада донео „План евакуације из објекта за производњу воде“ као и „План заштите од удеса“.
На основу наведених планова дефинисане су превентивне мере којима се обезбеђује организовање и припрема свих субјеката, опреме и технике ради најадекватнијег одговора у случају настанка удеса.
У случају настанка хемијског удеса, а у зависности од врсте и обима удеса (акцидента) Планом је дефинисан поступак активирања органа и структура за реаговање у случају удеса (Центар за обавештавање и узбуњивање органа безбедности, Специјализоване служе МУП-а, Ватрогасне службе, Екипе хитне медицинске помоћи, и др. субјекти) и хитно се предузимају мере за евакуацију угроженог становништва.
Најбољи начин спречавања несреће при раду опасним материјама је стручно усавршавање кадрова и упознавање са опасностима. Као превентивна мера за безбедан и здрав рад са хемијским материјама које се користе у процесу прераде воде стално се врши стручно усавршавање руковаоца опремом од стране овлашћених института. По извршеним обукама издати су сертификати и уверења руковаоцима за безбедан и здрав рад са опасним хемијским материјама и рад са опремом за дозирање истих у процесу прераде воде.
Вежби су , као најодговорнија лица града, присуствовали градоначелник Лесковца и начелник полицијске управе Лесковац.
Назад на Вести