Вести...


Назад на Вести

четвртак, 19. април 2018

Сагласност Скупштине Града Лесковца на документа везана за пословање ЈКП Водовод Лесковац


На 20. седници Скупштине Града Лесковца одржаној 19. априла 2018. године Скупштина града је усвојила измену Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину као и измену Програма о коришћењу средстава из буџета града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину.
Такође, Скупштина је дала сагласност на извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2017. годину и Анализу рада и мишљење о раду за 2017. годину ЈКП Водовод Лесковац Градске управе града Лесковца - Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру.
Назад на Вести