Вести...


Назад на Вести

среда, 23. мај 2018

Посета студената Технолошког факултета


У оквиру једнодневне стручне праксе студијских програма Хемијске технологије и Прехрамбено инжењерство и биотехнологије, студенти четврте године Технолошког факултета у Лесковцу, у организацији професора др. Љиљане Такић и предметног асистента др. Сање Петровић су дана 23.5.2018. год. посетили Постројење за прераду воде у Горини.
Ради бољег упознавања и стручног усавршавања будућим инжењерима представљене су модерне технологије у процесима производње воде и презентована су им лабораторијска испитивања квалитета воде.
Представљен им је и водоводни систем где им је објашњено да се састоји од три целине које обухвата извориште са водозахватним објектима, постројење за прераду воде и објекте и опрему за дистрибуцију воде.
Студенти су имали јединствену прилику да од стручних људи, сазнају све што их је интересовало и лично се увере како функционише велики систем Јавно комуналног предузећа Водовод Лесковац.
Назад на Вести