Вести...


Назад на Вести

четвртак, 7. јул 2018

Реконструкција у Алексе Ненадовића


Једна од пет улица у завршној фази Пројекта је реконструкција водоводне
мреже у улици Алексе Ненадовић.Радови у овој улици се изводе на траси
дужине 370м профила Ø 110. Одабране су цеви од тврдог полиетилена за
радни притисак од 10 бара.
Због великог броја кварова на водоводним инсталацијама, чак 32 у
последних 10 година и старости мреже око 45 година, улица је саму себе
кандидовала да уђе у ред приоритетних улица за реконструкцију мреже.
Вредност инвестиције је 5 300 000,00 динара.

Корисници превезани на водоводну мрежу, врло брзо ће осетити бенефит јер
више неће имати честе прекиде у водоснабдевању због интервенције наше
службе за одржавање мреже на терену при санирању кварова.
Све време док траје извођење радова, стара водовдна мрежа биће у
функцији и грађани ће имати уредно снабдевање водом. Оног тренутка када
се нова водоводна линија исконтролише, уради испитивање цеви на
притисак и провери њена бактериолошка исправност, стичу се услови за
њено активирање уз трајно стављање ван функције старе мреже .
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже
изводиће се прикључци за домаћинства према техничким нормативима. Сваки
прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком о водоводу и
канализацији и сваки ће се рашавати посебно у складу са фактичким
стањем на терену.

Назад на Вести