Вести...


Назад на Вести

четвртак, 26. јул 2018

Најбољи водоинсталатер


Трагом свих послова у интересу грађана, као посебно одговоран издвојили смо посао водоинсталатера. Разговарали смо са једним од најбољих у нашем јавно комуналном предузећу. И ево шта смо од њега сазнали.

- Од када радите у Водоводу?
- У Водоводу сам од 10 Јуна 1990 године.

- Шта је потребно завршити од школе, да би се постао озбиљан водоинсталатер?
- Ја сам завршио техничку школу Раде Металац. Имам трећи степен. Важна је и практична настава, али и рад са добрим мајсторима, као учитељима. Прва знања сам стекао у штофари „Црвена звезда“ на пословима одржавања водоводних инсталација и парног грејања.

- Које све послове обављате у Водоводу?
- Радим на следећим пословима: поправка кварова на градској водоводној мрежи, замена вентила у водомерним шахтама, поправка уличних вентила. Дајем прикључке новим потрошачима, вршим раздвајање водомера, скидамо нелегално прикључене кориснике са мреже, привремено обустављамо воду нередовним платишама.

- Које се ситуације сећате тј. шта памтите као посебан доживљај током свог радног века?
- Имао сам прилику да са добро организованом екипом Водовода учествујем у санирању квара на магистралном воду.Профил цеви је 900 милиметара. Акција је трајала 12 сати. Као и сви, и ја сам био забринут, јер сам видео да су делови увозни, а и први пут се већина од нас среће са таквим кваром. Знао сам да грађанима морамо да обезбедимо воду. Поносан сам што сам био део нечега што смо успешно урадили. Грађани нису ни осетили нестанак воде, ни ризик да су без ње могли да остану више дана, јер смо добро одрадили задатак.

- Које је радно време водоинсталатера?
- Без обзира на осмочасовно радно време и покривеност свих смена радницима, свестан сам у каквом озбиљном предузећу радим и на раполагању сам 365 дана годишње, двадесет и четири часа дневно.

- У каквим временским условима радите?
- Послове обављамо у свим временским условима, на минусним температурама, и када је велика жега, када други не раде, ми морамо да убрзамо да грађани добију воду. Наш посао радимо и по блату, по киши, на дубини у рову. Квар који отпочнемо, морамо да отклонимо, без обзира што је истекло радно време, тако да често остајемо и дуже.

- Какве су зараде ?
- Прековремни рад се плаћа, ноћни рад се плаћа, превоз такође, као и регрес, ове године смо добили и солидарну помоћ, плате нису велике, али су редовне и на тај начин имамо кредитну способност код банака, али и сигурност наших породица. Руководство неколико пута годишње награђује екипе дежурне службе.

- Шта се променило на боље у последњем периоду?
- Услови за рад су бољи, опремљене су и реконструисане старе просторије дежурне службе, добили смо нове гардеробере, нову кухињу, ХТЗ опрему, нове алате, имамо 2 нова камиона, добили смо и подграде за безбедан рад на дубини, саобраћајну сигнализацију која штити и нас и грађане на саобраћајницама, нову пумпу за препумпавање воде из ровова. Добили смо нови снимач разговора који евидентира позиве и комуникацију са корисницима у дежурној служби, па је могуће пратити и време нашег одзива на пријављене проблеме. Механизација коју смо раније користили је била јако стара и руководство се труди да нам створи боље услове за рад.

- Да ли би младима препоручили ово занимање?
- „Да“, уз осмех је самоуверено поручио овај најбољи водоинсталатер ЈКП Водовод из Лесковца, Горан Цветковић.
Разговор водио Црвеница Владимир
Назад на Вести