Вести...


Назад на Вести

петак, 3. август 2018

Оглас за слободна радна места


ЈКП Водовод Лесковац има потребу за пријем у радни однос, на одређено време, четири извршиоца са основном школом за попуну радних места физичког радника и то два извршиоца на пословима у дежурној служби и два извршиоца у служби канализације.
Пожељно је да кандидати за попуну наведених радних места буду старости до 30 година.
Потребно је да се заинтересовани кандидати јаве правној служби предузећа најкасније до 15.8.2018 Латинки Стојановић, референтру за радне односе.
Назад на Вести