Вести...


Назад на Вести

уторак, 14. август 2018

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Капетана Бојана Денића


У току је извођење радова на изградњи водоводних цеви укупне дужине 166m профила Ø110 у ул. Капетана Бојана Денића у Лесковцу. Радове изводи фирма Телекомуникација/Анкеринг из Блаца. Укупна предрачунска вредност радова је 4.600.000,00 динара. Ову инвестицију Водовод реализује, преко кредитне линије немачке кфw банке, у циљу побољшања услова снабдевања водом и обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача, при чему Водовод учествује са 70% враћања кредита а 30% је грант.
Критеријум за одабир ове улице је велики број кварова и старост мреже. У претходним реконструкцијама преко кредита кwф банке, околна улица Ђуре Ђаковића је реконструисана, тако да ће стамбено насеље са великим бројем потрошача имати комплет об-новљене инсталације на које се прикључује. Реконструкцијом водоводне мреже у овој улици, биће укинуте све старе и дотрајале поцинковане цеви, чиме ће грађани овог насеља, умногоме осетити бенефит. Уграђени су нови секторски вентили који омогућавају изолацију мањег броја потрошача, грађани неће имати честе прекиде у водоснабдевању због поправке хаварија, испоштована је законска регулатива у погледу постављања протипожарних подземних хидраната на траси цевовода, уграђују се цеви у складу са европским нормама.
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже изводиће се прикључци за домаћинства према техничким нормативима. Сваки прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком о водоводу и канализацији и сваки ће се рашавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Назад на Вести