Вести...


Назад на Вести

четвртак, 20. септембар 2018

Радови у улици Учитеља Јосифа


Улица Учитеља Јосифа је још једна улица у којој ЈКП Водовод преко кредита KfW банке врши реконструкцију водоводне мреже.
Пројектом је предвиђена реконструкција водоводне мреже укупне дужине 365м профила Ø 110, које изводи фирма Телекомуникација/Анкеринг из Блаца.
Укупна предрачунска вредност радова је 5.000.000 динара.
Ову инвестицију Водовод реализује, преко кредитне линије немачке кфw банке, у циљу побољшања услова снабдевања водом и обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача, при чему Водовод учествује са 70% враћања кредита а 30% је грант.
Поред великог броја кварова, критеријум за одабир ове улице је и неадекватан профил уличне водоводне мреже која се слепо завршава. У претходном периоду преко кредита кwф банке, извршена је реконструкција водоводне мреже у околним улицама Доситеј Обрадовић и Моше Пијаде, тако да ће становништво изградњом ове водоводне мреже имати квалитетније снабдевање водом преко мреже већег профила која се напаја из два правца.
Све старе и дотрајале поцинковане цеви у овој улици биће укинуте, захваљујући уградњи квалитетних цеви које су у складу са европским нормама.
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже изводиће се прикључци за домаћинства према техничким нормативима. Сваки прикључак мора да буде уск-лађен са важећом Одлуком о водоводу и канализацији и сваки ће се рашавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Планирани рок за завршетак радова у улици Учитеља Јосифа је 60 календарских дана.
Назад на Вести