Вести...


Назад на Вести

среда, 24. октобар 2018

Завршен кфв програм у Лесковцу


Наменски планирана инвестиција, усмерена ка побољшању услова снабдевања водом али и смањењу губитака воде у систему, ових дана је успешно приведена крају.
Захваљујући програму и кредитној линији KfW банке завршена ие реконструкција водоводне мреже у 63 улице у граду укупне дужине 29,5 км, при чему је преко 3 000 домаћинстава превезано на реконструисану мрежу. Уложено је 3 645 000 евра за обнову близу 10% целокупне мреже. Уграђене су цеви од тврдог полиетилена и дуктила због својих изузетних карактеристика и дугог века трајања. Пројектом је остварен стратешки циљ стабилизације система формирањем престен већег пречника како би се уједначили притисци у градској зони и смањила колебања у току повећане потрошње воде у летњим месецима. Овим су и периферни делови града добили боље услове снабдевања водом.
Реконструисан је западни водовод изградњом бустер станице за повишење притиска у насељу Винарце, чиме је омогућено директно препумпавање воде из градског система и снабдевање 7 насеља водом из водосистема „Барје“. У ову реконструкцију уложено је 605 000 евра. Изграђен је главни потисни цевовод од “Зелене зоне” до Живкова за водоснабдевање 12 насеља северно од града Лесковца.
Захваљујући овој мрежи омогућено је снабдевање насељаЖивково. Укупно уложена финансијска средства за “северни водовод” из кредита KfW банке износе 845 000 евра. Уложено је 98 500 евра за увођење SCADA система. Овај систем омогућава праћење разуђеног водоводног система дугог 380км, са једног места у току 24h, 365 дана у години како би се пратиле промене и на време реаговало.
Овом приликом захваљујемо се представницима KfW банке, који су инвестирали у побољшање водоводног система, затим Републици Србији која је преко свог Министарсва грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре подржала и препознала инвестицију KfW банке за унапређење водоводних система у Србији, стручном тиму инжењера из Водовда који су дали свој допринос као и руководству Водовода, који је координисаном акцијом са представницима кабинета града предвођеним градоначелником Цветановићем, успешно спровело програм до краја.
У току 2019 Водовод наставља са реконструкцијом још две улице у граду, Вождовој и улици Ветеренички трг, прри чему су планом и програмом предвиђена додатна средства у износу од 6 500 000 динара за обнову старе и дотрајале водоводне мреже.
Назад на Вести