Вести...


Назад на Вести

петак, 28. децембар 2018

НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ


У складу са обављањем основне делатности одржавања дистрибутивне водоводне мреже, ЈКП Водавод је себи поставио јасан циљ да потрошачима пружи високо квалитетне комуналне услуге бржим решавањем проблема на терену. Један од услова за ефикасно отклањање кварова у самом граду али и у 37 разуђених насеља на територији града, је унапређење и обнова постојећег возног парка.

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке за куповину још једног доставног возила мархе Iveco Daily. Oвога пута Водовод је из сопственuх средстава финансирао набавку доставног возила укупне вредности 3.000.000 динара.

Постојећи возни парк је стар преко 40 година, тако да је немогуће одговорити задацима на терену као што су брзо и ефикасно отклањање хаварија на 270 km дугој водоводној и 17 km дугој канализационој мрежи у систему са прехо 37 насеља удаљених од града, давање нових прикључака, откривање дивљих прикључака, редовно сервисирање и баждарење водомера, одржавање активног и резервног изворишта.
Постојећа возила су надживела свај век амортизације као и због честих кварова, нису поуздана у раду.

Конфигурација терена где је изграђена водоводна мрежа је таква да онемогућава приступ обичним возилима, те је набавка теренских возила за транспорт радника, материјала, саобраћајне сигнализацијњ и приручних пумпи најбоље решење. У наредном периоду обнова возног парка представља један од важних приоритетних активности. Зато је планом и програмом пословања за 2019. годину предвиђена набавка специјалног возила Canal Jet које је, због својих одличних карактеристика, ангажовано у скоро свим интервенцијама.
Назад на Вести