Вести...


Назад на Вести

среда, 17. април 2019

Реконструкција водоводне мреже у улицама Ветернички трг и Вождова


ЈКП Водовод Лесковац је ове године планирао средства за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ветернички трг и Вождовој. Према динамици извођења радова у наредних 60 календарских дана биће замењене старе и дотрајале водоводне инсталације прво у улици Ветернички трг укупне дужине 140m, профилом Ø110, а затим у улици Вождовој укупне дужине 155m, пофилом Ø225.
На јавним набавкама изабран је извођач радова фирма „Пословност“ из Ниша. Укупна предрачунска вредност радова је 4 100 000 динара.
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже, изводиће се радови на водоводним прикључцима. Корисници су добили обавештења, сагласно Одлуци о водоводу и канализацији града Лесковац, да поднесу захтев правној служби Водовода, канцеларија бр.14 I спрат за превезивање на нову мрежу. Сваки прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком и сваки ће се решавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Подсећамо да је у протеклом периоду завршена реконструкција 63 улица у граду укупне дужине 30km, вредности 3 645 000 евра. Ова инвестиција је реализована захваљујући крединој линији кфв банке, при чему Водовод враћа кредит до 2026 године.
Овом приликом молимо све суграђане на предметним локацијама на стрпљењу, због извођења грађевинских радови на реконструкцији мреже. Водовод ће учинити максималне напоре да се радови изведу по предвиђеној динамици како би улицу што пре довели у првобитно стање. Такође апелујемо да се корисници на време одазову нашим позивима, како би се одмах изводили радови на превезивању на нову мрежу.
Назад на Вести