Вести...


Назад на Вести

среда, 8. мај 2019

Дани воде Ниш 2019


Представници ЈКП Водовод Лесковац и Града Лесковца присуствовали су манифестацији "Дани воде Ниш 2019" - Међународни сајам водоводне и канализационе опреме са пратећом конфигурацијом. Организатори манифестације су Асоцијација за заштиту и очување вода Јужне Србије (WASS) и компанија Медивест KТ доо.
Представници ЈКП Водовод Лесковац, Града Лесковца, Јединице за имплементацију пројекта изградња ЦППОВ-а и проширење канализационе мреже имали су у оквиру Сусрета градова и општина део предвиђен за презентацију пројекта "Изградња ЦППОВ-а, I и II фаза изградње, објекти линије воде и линије муља".
У презентерском делу нам је дата прилика да представимо пројекат као пример добре праксе у планирању, припреми и имплементацији инфраструктурних пројеката за сакупљање и третман отпадних вода (WWCT), изазове везане за планирање и имплементацију као и недостатке и проблеме са којима смо се сустретали током имплементације пројекта.
Између осталог на манифестацији је било речи и о развоју националне стратегије управљања пројектима о чему су присутне упознали: Иван Карић - државни секретар Министарства заштите животне средине Републике Србије, Филип Радовић - директор Агенције за заштиту животне средине и Далибор Јокнић - секретар Привредне коморе Србије.
Назад на Вести