28 септембар 2022 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 
Вести...

Успешно отклоњена хаварија на главном потисном цевоводу Ø 900
  Успешно отклоњена хаварија на главном потисном цевоводу Ø 900
четвртак, 8. септембар 2022

ЈКП Водовод Лесковац је у оквиру своје делатности, дана 07.09.2022. извршио извођење радова на санацији хаварије на главном потисном цевоводу Ø900. Имајући у виду велики значај цевовода, који снабдева град Лесковац и 38 насељених места здравом пијаћом водом из акумулације ...

Детаљније →

Набавка нове комбиноване грађевинске машине  за Службу изградње, одржавања мреже и објеката
  Набавка нове комбиноване грађевинске машине за Службу изградње, одржавања мреже и објеката
среда, 8. јун 2022

За брзо и ефикасно одржавање водоводног и канализационог система на територији града Лесковцa, неопходна је добра опремљеност грађевинским машинама за рад на раскопавању и затрпавању земље из ископа. У овом тренутку комунално предузеће одржава 400 km водоводне мреже и 170км ...

Детаљније →

Набавка новог специјалног возила Canal Jet за Службу канализационе мреже и објеката
  Набавка новог специјалног возила Canal Jet за Службу канализационе мреже и објеката
четвртак, 31. март 2022

За брзо и ефикасно одржавање канализационог система на територији града Лесковцa, као и чишћење септичких јама у насељеним местима, неопходна је добра опремљеност специјалним возилима за одржавање канализације. Специјална возила користе се и за одржавање јавних чесми, фонтана, чишћењу преко ...

Детаљније →

Светски дан вода – 22.март 2022. године
  Светски дан вода – 22.март 2022. године
уторак , 22. март 2022

У организацији ЈКП Водовод Лесковац, Центра за стручно усавршавање и Града Лесковца традиционално је и ове године обележен 22.март Светски дан вода.Светски дан вода обележен је на акумулацији “Барје” и постројењу за прераду воде “Горина, посетом деце седмог разреда основних ...

Детаљније →

Остале вести