Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/17
Набавка добра: компјутери и опрема са програмима по партијама
Партија 1 - Рачунари са софтвером и опрема, Партија 2 - Тонери
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1
Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора/обустави поступка

Назад на Javne nabavke