Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 26/17
Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал по партијама (7 партија)
Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2

Назад на Javne nabavke