Вести...


Назад на Вести

петак, 16. октобар 2020

Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу


Почетком октобра 2020. године почели су радови на изградњи топлотне подстанице и прикључног топловода на за прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу.

Уговор је склопљен 23.9.2020. године а рок за извођење радова је 20 календарских дана од увођења у посао. Вредност радова је 2.030.077,80 динара са пдв-ом. Извођач радова је Термоцентар д.о.о. Лесковац.

Управна зграда ЈКП Водовод Лесковац се до сада грејала из сопствене котларнице а као енергент користила угаљ. Изградњом топлотне подстанице и прикључењем на градску дистрибутивну топлотну мрежу прелази се на савременији, здравији и еколошки начин загревања пословних просторија чиме дајемо допринос очувању здраве животне средине.

Назад на Вести