Вести...


Назад на Вести

среда, 17. фебруар 2021

Прикључење управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања


ЈКП Водовод је прошле године покренуо реализацију пројекта прикључења управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања. У складу са израђеном пројектно техничком документацијом и добијеном дозволом за извођење радова, са изабраним извођачем радова путем јавне набавке, „Термоцентар“ доо Лесковца, крајем прошле године, приступило се извођењу радова на постављању прикључног топловода и подстанице. Након изведених радова у процесу урегулисавања грејања, почетком децембра отпочео је пробни рад, када је управна града Водовода осетила прве благодети централног грејања.
Овом инвестицијом од 1.714.564,94 динара за извођење радова ЈКП Водовод је трајно решио проблем грејања управне зграде напустивши стари нееколошки начин грејања у сопственој режији са котлом на чврсто гориво за коју је такође имао дозволу за рад.
У току јануара месеца ЈКП Водовод је путем обједињене процедуре званично поднео захтев за прикључење објекта, при чему је инвестирао у плаћање таксе у износу од 1.869.885,00 динара.
Као завршну фазу у реализацији ове инвестиције, поктенули смо поступак исходовања употребне дозволе код надлежних инитуција, чиме ЈКП је Водовоод степен комуналног опремања и еколошке заштите подигао највиши ниво.
Назад на Вести