Вести...


Назад на Вести

петак, 19.фебруар 2021

Аутоматизација пумпне станице “Винарце”


Стратегијом развоја водоснабдевања града Лесковца, ЈКП Водовод Лесковац је детаљним анализама и предвиђањима потреба наших потрошача, а у циљу смањења оперативних трошкова и решавање застареле инфраструктуре започео је пројекат реконструкције пумпне станице “Винарце”.
У току 2017. године завршена је прва фаза реконструкције пумпне станице “Винарце”, којом је обухваћена реконструкција потисног цевовода, замена и уградња нових пумпних агрегата, изградња нове бустер станице и повезивање пумпне станице на СКАДА систем.
У овој години приступило се аутоматизацији пумпне станице “Винарце” у смислу обезбеђивања аутономног система и њено повезивање на централни СКАДА систем, преко кога се већ врши даљински надзор и управљање и осталог дела система за водоснабдевање.
Тренутно се изводе радови на уградњи опреме која подразумева: уградњу додатних електроормана, сензора, вентила, фреквентних регулатора и друга управљачко-регулациони елементи.
Ове радови изводе се од стране фирме “CONTROL POINT” д.о.о. Ужице изабране процесом јавних набавки као најповољнији понуђач, за које је уговорена вредност радова у износи 1.354.210,00 динара без ПДВ.
Након уградње опреме приступиће се надоградњи постојеће СКАДА апликације због проширења постојећег система на пумпној и бустер станици у Винарцу. На овај начин омогућиће се њихов даљински надзор и управљање, са свом релевантном сензориком- притисцима, протоком, радом пумпи, вентила итд.
За ове радове као најповољнији понуђач путем јавних набавки изабрана је фирма "INDAS AUTOMATION" д.о.о. Нови Сад, за које је уговорена вредност радова у износи 460.000,00 динара без ПДВ.
Такође, у оквиру наведеног пројекта биће обухваћено и поширење видео надзора у смислу модернизације и побољшања техничког обезбеђења самог објекта.
Рализацију овог пројекта ЈКП Водовод Лесковац је обезбедио из сопствених средстава, а рок завршетка радова је 40 дана од тренутка увођења извођача радова у посао.
Аутоматизација и повезивање комплетног система водоснабдевања на централни СКАДА систем све важне величине се мере и контролишу, делом помоћу локалних уредаја (контролера), а делом помоћу процесних рачунара, централизовано или раздељено на више места. Улога човека у оваквом систему је далеко мања: он врши надзор, анализира информације, реагује на аларме и шаље специјализоване екипе и технику на места која су угрожена.
Особље у водоводу се стално обучава за примену савремених технологија и лако може да мења радна места. Принцип је да нема кључних ни незаменљивих људи, који једини знају како се рукује одреденим постројењем или где се налази одредени вентил. Оваква модерна решење омогућују вам ефикаснији и безбеднији рад, као и уштеду енергије и трошкова.
Назад на Вести