Вести...


Назад на Вести

уторак , 22. март 2022

Светски дан вода – 22.март 2022. године


У организацији ЈКП Водовод Лесковац, Центра за стручно усавршавање и Града Лесковца традиционално је и ове године обележен 22.март Светски дан вода.
Светски дан вода обележен је на акумулацији “Барје” и постројењу за прераду воде “Горина, посетом деце седмог разреда основних школа са територије града Лесковца, која су на општинском такмичењу из хемије остварила значајне резултате и пласман на окружном такмичењу.
Посети акумулације “Барје” и овом важном датуму допринело је и присуство градоначелника града Лесковца др. Горана Цветановића са својим кабинетом.
Деца су посетила акумулацију “Барје” и Постројење за прераду воде “Горина” где су их са процесима захватања, прераде и контроле исправности воде за људску употребу упознали запослени ЈКП Водовод Лесковац.
Ове године је у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Лесковац организован и ликовни конкурс за децу школског узраста са темом “Подземне воде”. Након одабира најбољих радова у три категорије и то за: припремне предшколске групе, ученике основне школе од 1. до 4. разреда и ученике основне школе од 5. до 8. разреда, подељене су и вредне новчане награде у износу од 7 000,00 динара за победника из сваке од група, у укупном износу од 21 000,00 динара.
Светски дан вода обележава се широм света 22. марта како би се скренула пажња на изузетан значај воде и водних ресурса.
Вода је веома важан ресурс неопходан за живот на Земљи, али, нажалост, у многим земљама широм света вода за пиће није доступна свима.
Иницијатива за обележавање Светског дана вода потекла је са Конференције Уједињених нација о животној средини и одрживом развоју, одржане 1992. године у Рио де Жанеиру.
Генерална скупштина УН усвојила је резолуцију којом се 22. март сваке године обележава као Светски дан вода.
Вода има огромну вредност и од виталног је значаја за наша домаћинства, храну, културу, здравство, образовање, привреду и интегритет нашег природног окружења.
Ако превидимо било коју од ових вредности, ризикујемо да лоше управљамо овим ограниченим, незаменљивим ресурсом.
Према критеријумима Светске здравстве организације, исправна вода за пиће, која је доступна у довољним количинама, један је од дванаест основних показатеља здравственог стања становништва.
Један од приоритетних задатака целокупне људске заједнице је очување и рационално коришћење водних ресурса.
Међутим, количина воде је већ оскудна у многим земљама, а потребе индустријских потрошача и домаћинстава за њом стално расту.
Потребно је уложити напоре да се створе услови да сви имају једнак приступ води уз поштовање принципа заштите животне средине.
Свака природна вода има специфична својства: одређену киселост или алкалност, врсту и количину растворених соли, органских и неорганских материја, растворених гасова, одређену врсту микроорганизама.
Загађење значајно мења наведене параметре, што угрожава екосистеме и онемогућава коришћење воде у различите сврхе, од воде за пиће до воде која се користи у индустрији, посебно у исхрани, и пољопривреди.
Пошто све воде имају одређени капацитет самопречишћавања, до загађења долази када количина загађујућих материја премаши капацитет самопречишћавања.
У процесу природне циркулације воде многи загађивачи, које човек производи у оквиру својих различитих активности, доспевају у површинске и подземне воде.
Најефикасније средство за обезбеђивање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана, у свим водоводним системима, без обзира на величину, јесте усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке од извора, резервоара, дистрибутивног система до потрошача.
Потребно је да својим делима показујемо да ценимо воду, да чувамо животну средину и изворе воде и да рационално користимо воду како би је сачували и за будуће генерације.

Назад на Вести