Вести...


  Сагласност Скупштине Града Лесковца на документа везана за пословање ЈКП Водовод Лесковац
Сагласност Скупштине Града Лесковца на документа везана за пословање ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 19. април 2018

На 20. седници Скупштине Града Лесковца одржаној 19. априла 2018. године Скупштина града је усвојила измену Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину као и измену Програма о коришћењу средстава из буџета града Лесковца за ЈКП Водовод Лесковац за 2018. годину.Такође, Скупштина је дала сагласност на извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац ...

Детаљније →

  Вежба поступања у случају акцидента са опасним материјама
Вежба поступања у случају акцидента са опасним материјама
уторак, 27. март 2018

На фабрици воде у Горини одржана је заједничка вежба припадника МУП-а, Ватрогасно-спасилачке чете Лесковац и упошљеника ЈКП Водовода Лесковац.Тактичка вежбе предвиђена “Планом заштите од удеса”, имала је за циљ проверу спремности, мобилности и стручне оспособљености радника Ватрогасно спасилачке чете Лесковац и упошљеника фабрике воде у Горини, на санирању акцидента са опасним материјама.ЈКП Водовод Лесковац је ...

Детаљније →

  Светски дан воде
Светски дан воде
четвртак, 22. март 2018

Светски дан вода 22. март обележава се ове године под слоганом „Природа – за воду“. У центар пажње доспео је повратак природи и природним решењима за отклањање највећих изазова и проблема савременог света.Светски дан вода, 22. март, установила је Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године, а од 1993. у свету почиње обележавање тог еколошког датума. ...

Детаљније →

  Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
среда, 21. фебруар 2018

Стандард СРПС ИСО 9001 у својој верзији из 2015. године претрпео је значајне измене које многим организацијама представљају изазов за имплементацију и усавршавање система менаџмента. Сагласно са својом Политиком квалитета, ЈКП Водовод Лесковац се темељно припремао за прелаз на овај виши ниво стандарда. Током 2017. год. организована је обука од стране консултантске куће, како би ...

Детаљније →

  Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
уторак, 30. јануар 2018

У оквиру блок наставе учесници прве године Хемијско технолишке школе “Божидар Ђорђевић Кукар” из Лесковца имали су прилику да посете Фабрику за прераду и пречишћавање површинске воде у Горини и да се упознају са технолошким процесима који обезбеђују чисту и исправну пијаћу воду. Кроз кључне тачке фабрике ученике су провели инжењери и стручно особље, објашњавајући ...

Детаљније →

  Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
среда, 28. децембар 2017

На 18. седници Скупштине Града Лесковцаодржаној 28.12.2017 разматраноје више извештаја везаних за пословањеЈКП Водовод Лесковац. Скупштина грададала је сагласност на Дугорочни планпословне стратегије и развоја ЈКПВодовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021.године као и на Средњорочни план пословнестратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковацод 1.1.2017. до 31.12.2019. године. Такође јеусвојила Програм пословања ЈКП ВодоводЛесковац за 2018. годину ...

Детаљније →

  Реконструкција у Влајковој
Реконструкција у Влајковој
четвртак, 02. новембар 2017

Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 50 календарских дана. Корисници превезани на ...

Детаљније →

  Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 19. октобар 2017

У циљу упознавања са начином прераде и добијања здраве пијаће воде ЈКП Водовод Лесковац угостио је ученике 8. разреда ОШ Васа Пелагић.Током боравка на фабрици воде ученицима су приликом обиласка постројења и лабораторије дата објашњена од стране стручних људи о фазама прераде воде.Такође им је истакнуто да на фабрици воде ради особље које се 24 ...

Детаљније →

  Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
среда, 18. октобар 2017

Систем „Западни водовод“ обухвата водоснабдевање 7 насељазападно од града Лесковца са укупно2100 становника по последњем попису, и тонасеља Подримце, Каштавар, Душаново,Петровац, Карађорђевац, Белановце иМиланово. Од прошле године, становницисе снабдевају водом из водосистемаБарје захваљујући инвестицији којусмо реализовали преко кредитне линије KWF банке, када је уложено 630 000 евра зареконструкцију главног потисног цевоводаод резервоара у Винарцу до ...

Детаљније →

  Додела Октобарске награде
Додела Октобарске награде
среда, 11. октобар 2017

Поводом 11.октобра, празника Града Лесковца, додељена су признања најзаслужнијима за изузетна достинућа и успехе. Јавно комунално предузеће Водовод из Лесковца добило је похвалу за изузетан допринос унапређењу услова водоснабдевања града и друствено одговорно пословање.Подвучено је да је ово предузеће за веома кратак период сустигло исплату заосталих зарада, тако да се оне данас редовно исплаћују. Реконструисана ...

Детаљније →