Вести...


  Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
среда, 28. децембар 2017

На 18. седници Скупштине Града Лесковцаодржаној 28.12.2017 разматраноје више извештаја везаних за пословањеЈКП Водовод Лесковац. Скупштина грададала је сагласност на Дугорочни планпословне стратегије и развоја ЈКПВодовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021.године као и на Средњорочни план пословнестратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковацод 1.1.2017. до 31.12.2019. године. Такође јеусвојила Програм пословања ЈКП ВодоводЛесковац за 2018. годину ...

Детаљније →

  Реконструкција у Влајковој
Реконструкција у Влајковој
четвртак, 02. новембар 2017

Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 50 календарских дана. Корисници превезани на ...

Детаљније →

  Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 19. октобар 2017

У циљу упознавања са начином прераде и добијања здраве пијаће воде ЈКП Водовод Лесковац угостио је ученике 8. разреда ОШ Васа Пелагић.Током боравка на фабрици воде ученицима су приликом обиласка постројења и лабораторије дата објашњена од стране стручних људи о фазама прераде воде.Такође им је истакнуто да на фабрици воде ради особље које се 24 ...

Детаљније →

  Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
среда, 18. октобар 2017

Систем „Западни водовод“ обухвата водоснабдевање 7 насељазападно од града Лесковца са укупно2100 становника по последњем попису, и тонасеља Подримце, Каштавар, Душаново,Петровац, Карађорђевац, Белановце иМиланово. Од прошле године, становницисе снабдевају водом из водосистемаБарје захваљујући инвестицији којусмо реализовали преко кредитне линије KWF банке, када је уложено 630 000 евра зареконструкцију главног потисног цевоводаод резервоара у Винарцу до ...

Детаљније →

  Додела Октобарске награде
Додела Октобарске награде
среда, 11. октобар 2017

Поводом 11.октобра, празника Града Лесковца, додељена су признања најзаслужнијима за изузетна достинућа и успехе. Јавно комунално предузеће Водовод из Лесковца добило је похвалу за изузетан допринос унапређењу услова водоснабдевања града и друствено одговорно пословање.Подвучено је да је ово предузеће за веома кратак период сустигло исплату заосталих зарада, тако да се оне данас редовно исплаћују. Реконструисана ...

Детаљније →

  Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Доситеја Обрадовића
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Доситеја Обрадовића
субота, 7. октобар 2017

У току јеизвођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици ДоситејаОбрадовића на деоници од улице УчитељаЈосифа до улице Поречке укупне дужине590 м профила Ø 160. У овој улици постојећаводоводна мрежа је изведена 1966 године,старости пола века. Одабране су цеви одтврдог полиетилена за радни притисакод 10 бара. Вредност инвестиције је 12 800000 динара. Радове изводи фирма ...

Детаљније →

  Округли сто водовода Србије у лесковачком водоводу
Округли сто водовода Србије у лесковачком водоводу
уторак, 29. август 2017

Данас су се у лесковачком водоводу, као домаћину, окупили водоводи Србије са најозбијнијим темама. У оргнизацији Удружења водовода и канализације Србије и Удружења технологије воде и санитарног инжењерства постављени су многобројни изазови у виду прекобројно запосених, кредитне задужености, застареле опреме, механизације, недовољно стручних кадрова, ниских цена услуга које не покривају трошкове предузећа. Предузећа за водоснабдевање ...

Детаљније →

  Нова водоводна мрежа у улици Видовданска
Нова водоводна мрежа у улици Видовданска
уторак, 8. август 2017

У оквиру пројекта реконтрукције водоводне мреже у 29 улица граду Лесковцу отворено је ново градилиште у ул.Видовданској. Пројектом је предвиђена реконструкција у дужини од 216m, профилом Ø110. Одабране су цеви од тврдог по-лиетилена за радни притисак од 10 бара. Радове изводи изабрани извођач радова Телекомуникација из Блаца. Укупна вредност радова који се реализује преко кредита ...

Детаљније →

  Реконструкција водоводне мреже у улици Лепше Стаменковић
Реконструкција водоводне мреже у улици Лепше Стаменковић
среда, 2. август 2017

У циљу обезбеђивања континуалног режима снабдевања потрошача и смањења губитака воде у систему отпочели су радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Лепше Стаменковић. Пројекат финансира немачка KfW Банка, при чему ЈКП Водовод учествује са 70% враћања кредита а 30% је грант.На основу спроведених јавних набавки изабран је извођач радова Wetrikom из Београда. Радови се ...

Детаљније →

  Наставак изградње северног крака водовода
Наставак изградње северног крака водовода
понедељак, 31. јули 2017

У току је извођење радова на изградњи главног потисног цевовода Ø315 на деоници од Живкова до Липовице, укупне дужине 1000м.Укупна вредност инвестиције је 8.935.620,00 динара. На основу спроведених јавних набавки изабран је извођач радова предузеће “ПОСЛОВНОСТ” из Ниша.Пројекат се финансира са 50% из сопствених средстава водовода а преосталих 50% донира Министарство пољопривреде и заштите животне ...

Детаљније →