Вести...


  Основна школа Светозар Марковић у посети Водоводу
Основна школа Светозар Марковић у посети Водоводу
среда, 26 април 2017

У организацији руководства и наставног особља, ђаци основне школе су данас обишли фабрику за проиводњу воде у Горини. Љубазно особље запослених је, као и увек, дочекало децу уз стручну причу о важности заштите животне средине за производњу здраве питке воде, као и одговорнијем односу према нашој околини. Разгледали су најбитније тачке процеса, учествовали лично у ...

Детаљније →

  Поводом светског дана воде
Поводом светског дана воде
среда, 22 март 2017

Запослени у ЈКП Водовод дали су данас пуну подршку заштити водног ресурса окупивши се крај једне од четири јавне чесме чија је изградња финансирана у 2016.години.Чесме су временски подешене, раде на потисак, а већ након десетак секунди се саме исључују у циљу уштеде. Конструкцијски имају лук у доњем делу који благо задржава воду да кућни ...

Детаљније →

  Завршетак реконструкције западног водовода
Завршетак реконструкције западног водовода
понедељак, 20 март 2017

Пројекат је спроводeн у оквиру програма за смањење губитака у водоводној мрежи а резултат је боље снабдевање водом. Извршена је реконструкција потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградњу нове бустер станице.Дужина ...

Детаљније →

  СКАДА систем успешно функционише
СКАДА систем успешно функционише
уторак, 14 март 2017

ЈКП Водовод је реализовао пројекат "Набавка, испорука и уградња телеметрије и скада система за надзор и локалну контролу водоводног система".Као најповољнији понуђач радова изабран је конзорцијум фирми Индас д.о.о. и ГП Градитељ НЦ д.о.о. из Новог Сада. Укупна вредност изведених радова била је 98.537,35 евра.Пројекат садржи нови WЕB-Скада систем за праћење целокупног система водоснабдевања од ...

Детаљније →

  Доношење средњорочног и дугорочног плана
Доношење средњорочног и дугорочног плана
петак, 17 фебруар 2017

На својој 40. седници Надзорни одбор ЈКП Водовода у саставу председник Славиша Здравковић, дипломирани економиста, чланови Надица Арсић, дипломирани економиста и Милан Крстић, дипломирани електроинжењер, након вишечасовног елаборирања и претреса, усвојили су предложени Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовода од 2017. до 2019. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ...

Детаљније →

  Усвојене измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац
Усвојене измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац
петак, 27 јануар 2017

Другог дана заседања Скупштине града Лесковца одржаног 26.1.2017. године усвојене су измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац. Измене се односе на право на годишњи одмор запослених, посебно по основу бриге о деци, затим на право на плаћено одсуство које је увећано на 5 дана у случају смрти члана уже породице. Такође, нови ...

Детаљније →

  Потврђен систем квалитета СРПС ИСО стандарда 9001:2008 и HACCP у лесковачком водоводу
Потврђен систем квалитета СРПС ИСО стандарда 9001:2008 и HACCP у лесковачком водоводу
петак, 20 јануар 2017

Приликом контроле независних проверавача Сертификационе куће „Menagement Systems Sertification“ Србија, који су у среду, 18. јануара 2017. године извршили ресертификациону проверу система менаџмента квалитетом (СМК) и HACCP система за здравствену безбедност воде за пиће као хране у ЈКП Водовод Лесковац, одбрањена јесертификација СРПС ИСО стандарда9001:2008 и HACCP CAC/RCP 1-1969 rev.4 (2003).Јошод 2013. године, када је ...

Детаљније →

  Обавештење због ниских температура
Обавештење због ниских температура
петак, 6 јануар 2017

Обавештавамо кориснике да су у обавези да током ниских температура брину о својој имовини, нарочито о водоводним и канализационим инсталацијама. Потребно је да редовно обилазе своје стамбене јединице у којима не бораве активно и контролишу инсталације како би избегли хаварије на инсталацијама, чиме стварају проблеме којима угрожавају себе и околину.

Детаљније →

  Усвојен Статут и Програм пословања ЈКП Водовод за 2017. године
Усвојен Статут и Програм пословања ЈКП Водовод за 2017. године
понедељак, 19 децембар 2016

На седници Скупштине одржаној 16.12.2016. године дата је сагласност на Статут ЈКП Водовода Лесковац који је усаглашен са одредбама Закона о јавним предузећима и Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању. Циљ ових измена јесте унапређење пословања предузећа које се односи на права и обавезе предузећа према оснивачу и обрнуто, политику цена, област планирања, заштиту животне ...

Детаљније →

  Лесковачки водовод у Управном одбору Удружења водовода и канализације Србије
Лесковачки водовод у Управном одбору Удружења водовода и канализације Србије
среда, 16 новембар 2016

Удружење водовода и канализације броји 41 члана групције водовода.Основна тема овогодишње сајамске манифестације посвећена је изазовима и трендовима реформе сектора вода у региону, а после уводних излагања, првог дана, 16. новембра, у раним поподневним сатима одржана је заједничка седница Скупштине удружења и Одбора Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије. Изабрани су нови чланови Управног ...

Детаљније →