16 јануар 2018 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 

Вести...


Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
  Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
среда, 28. децембар 2018

На 18. седници Скупштине Града Лесковцаодржаној 28.12.2017 разматраноје више извештаја везаних за пословањеЈКП Водовод Лесковац. Скупштина грададала је сагласност на Дугорочни планпословне стратегије и развоја ЈКПВодовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021.године као и на Средњорочни план пословнестратегије и развоја ЈКП ...

Детаљније →

Реконструкција у Влајковој
  Реконструкција у Влајковој
четвртак, 02. новембар 2017

Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који ...

Детаљније →

Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
  Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 19. октобар 2017

У циљу упознавања са начином прераде и добијања здраве пијаће воде ЈКП Водовод Лесковац угостио је ученике 8. разреда ОШ Васа Пелагић.Током боравка на фабрици воде ученицима су приликом обиласка постројења и лабораторије дата објашњена од стране стручних људи о ...

Детаљније →

Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
  Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
среда, 18. октобар 2017

Систем „Западни водовод“ обухвата водоснабдевање 7 насељазападно од града Лесковца са укупно2100 становника по последњем попису, и тонасеља Подримце, Каштавар, Душаново,Петровац, Карађорђевац, Белановце иМиланово. Од прошле године, становницисе снабдевају водом из водосистемаБарје захваљујући инвестицији којусмо реализовали преко кредитне линије KWF ...

Детаљније →

Остале вести