Инвестиције

ИНВЕСТИЦИЈЕ НА БРАНИ "БАРЈЕ" У 2017. ГОДИНИ

По уговору за редовно одржавање водних објеката и заштиту од поплава на деоници М.10.9. брана “Барје” за 2017. године предвиђено је и реализовано у износу од 4.333.404,41 дин са ПДВ-ом.
Поред основног уговора за одржавање, ЈВП “Србијабоде” је за хаваријска одржавања уложила у 2017. години 5.311.616.39 динара.
Сервисери из фирме „ A.P. Company” радили су на санацији квара на оскултационом систему. Вредност ових радова износи 518.868,00 дин са ПДВ-ом.
Од 12.09.2017. до 16.10.2017. фирма “Ресор” Гаџин Хан извршила је извлачење табластог затварача на платформу на коти 379,50, комплетан ремонт, као и спуштање истог у радни положај. Вредност ових радова износи 1.886.792,39 дин са ПДВ-ом.
Извршена је уградња „Томпсонов прелив” у шахти на излазу из дренажне галерије од стране фирме „A.P. Company“. Вредност ових радова je 360.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Извршено је постављање камера на круни бране 27.10.2017.године. Вредност ових радова je 230.000,00 дин сa ПДВ-ом.
Са екипом института сеизмолошког завода из Београда 07.11.2017. године извршена је уградња нове сателитске антене за преношење података.
Извршена је замена пљоснатог засуна на четвртом засуну са радницима “Хидроконтрол” из Ниша. Вредност ових радова je 754.716,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 08-10.11. 2017. извршено је чишћење ободног канала на десном боку бране од наноса изазваног клизањем материјала.
Фирма „A.P. Company“ извршила је 14.11.2017. припреме за уградњу и аутоматизацију дренажне пумпе у водозахватној кули и припрема за уградњу сонде на Томпсоновом преливу. Вредност ових радова je 572.400,00 дин сa ПДВ-ом.
У периоду од 14-15.11.2017. боравили су радници из института Михајло Пупин и радили на SKADI и отклонили квар на низводној мерној станици оспособљавањем сонде, и омогућили компјутерско праћење нивоа воде на низводној мерној летви. Вредност ових радова je 138.840,00 дин сa ПДВ-ом.
Од 23-26.11.2017. радници института Јарослав Черни вршили су оксултациона и геодетска мерења ради израде елабората за 2017.год. Ови радови су исплаћени од стране ЈВП Србијаводе у износу од 1.080.000,00 дин сa ПДВ-ом, по основу уговора за одржавање између ЈКП Водовода и ЈВП Србијаводе.